Preben Gundersen

pg@advfink.dk

 

Cand.jur. fra Aarhus Universitet 1987

Advokatbestalling 1991

Møderet for Landsret 1992

Møderet for Højesteret 1997

Medhjælper i gældssanering 1998

 

Ansat siden 1988

Medindehaver 1993

 

Hovedarbejdsområder:

Andelsboliger

Erhvervs- og Selskabsret

Bygge- og Entrepriseret

Dødsboskifteret

Køb og salg af fast ejendom

Familie- og Arveret

Gældssanering

 

Medlemskaber:

Danske Arvertesadvokater

Det Danske Selskab for Byggeret

Preben Gundersen

Advokat (H), Partner


Advokatfirmaet Fink - Klinkbjerg 1 - DK-6200 Aabenraa - Tlf.: 74 62 15 16 -  Mail: aab@advfink.dk - CVR nr. 31736528