Rasmus Richard Duggen





Rasmus Richard Duggen

Advokatfuldmægtig


rrd@advfink.dk


Cand.jur. fra Syddansk Universitet juni 2017


Ansat siden 2016

Advokatfuldmægtig siden august 2017 under Anders Tourlin Kolte.


Taler og skriver tysk på modersmålsniveau.


Hovedarbejdsområder:

Retssagsbehandling

Lejeret

Købs- og Erstatningsret

Kontraktsret

Persondataret


Advokatfirmaet Fink - Klinkbjerg 1 - DK-6200 Aabenraa - Tlf.: 74 62 15 16 -  Mail: aab@advfink.dk - CVR nr. 31736528