COVID-19 nyhedsbrev 1

COVID-19: Skal jeg betale husleje?


COVID-19, bedre kendt som coronavirus, har nu for alvor ramt det danske erhvervsliv, efter at statsministeren har krævet midlertidig lukning af en række virksomheder. I den forbindelse har flere erhvervslejere hørt, at erhvervslejelovens § 23 skulle give mulighed for lejefrihed.


Det fremgår af erhvervslejelovens § 23, stk. 2, at:

Bringes et lejeforhold til ophør i utide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige eller andre grunde nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig at betale leje til den dag, forbuddet træder i kraft. Hvis forbuddet begrænser brugen på mindre væsentlig måde, kan lejeren dog kun kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen.


Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at selv om lovens ordlyd på mange måder findes meget passende på den nuværende situation, har Folketinget næppe haft en global pandemi i tankerne, da de lavede bestemmelsen. Derfor vil man kunne risikere, at domstolene ved et retsopgør fortolker reglen på en anden måde end efter dens ordlyd.


Derudover kan det også diskuteres, hvorvidt en midlertidig lukning betyder, at lejeforholdet bliver bragt til ophør i utide.


Når det er sagt, så vil det under alle omstændigheder kun være de virksomheder, hvor lukningen er krævet (dvs. eksempelvis barer, frisørsaloner, fitnesscentre, tatovører og massageklinikker), som kan påberåbe sig erhvervslejelovens § 23, stk. 2.


Eftersom nogle restauranter og cafeer fortsat har mulighed for at levere take-away, må det bero på en konkret vurdering, hvorvidt (1) lukning er påkrævet, (2) deres brug er begrænset eller (3) forretningen er uberørt.


Vælger en lejer at gøre brug af erhvervslejelovens § 23 – uanset om påberåbelsen er berettiget – skal lejeren straks fraflytte lejemålet, således at udlejer har mulighed for at begrænse sit tab og udleje til anden side og benyttelse.


Alle de ovennævnte uklarheder medfører, at man som lejer tager en standpunktsrisiko ved at påberåbe sig lejefrihed efter erhvervslejelovens § 23.


Det er således vores generelle anbefaling, at i – forud for iværksættelse af tiltag – retter henvendelse til os for at få drøftet den konkrete virksomheds muligheder. Endvidere fraråder vi, at man påberåber sig lejefrihed uden at have søgt juridisk relevant rådgivning.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til os.