Områder

Arbejdsområder


Aftale- og kontraktsret

Erhvervs- og selskabsret

Insolvensret og gældssanering

Plan- og miljøret

Andelsboliger

Familie- og arveret

Landbrugsret

Retssagsbehandling og voldgift

Ansættelsesret

Forsikrings- og erstatningsret

Lejeret

Strafferet

Dødsboskifteret

Handel med fast ejendom

Offentlig ret

Tysk-danske retsforhold

Entrepriseret og mangler ved fast ejendom

Immaterialret

Persondataret

Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte

Advokatfirmaet Fink - Klinkbjerg 1 - DK-6200 Aabenraa - Tlf.: 74 62 15 16 -  Mail: aab@advfink.dk - CVR nr. 31736528