Forside

Begrænset adgang i ferieperioden


Grundet ferie har vi begrænset den fysiske og telefoniske adgang til vores kontor fra mandag den 19. juli 2021 t.o.m. fredag den 06. august 2021.


I denne periode vil der udelukkende være mulighed for telefonisk kontakt og fysiske henvendelser mellem kl. 10.00 og 12.00.Seneste nyt fra Fink

Vi inviterer til reception (06. juni 2021)


Erik Steen Boe runder 70 år til oktober og går på pension ved årsskiftet, hvorfor Advokatfirmaet Fink inviterer til reception; fredag den 27. august 2021, fra kl. 13.00 til 17.00, på Klinkbjerg 1, 6200 Aabenraa.


Vi hjælper dig med

Om Fink

Advokatfirmaet Fink, blev etableret i 1921 af overretssagfører Holger Boeck og er dermed formentlig Aabenraas ældste advokatfirma. Landsretssagfører Poul Fink overtog firmaet i 1956. Firmaet havde dengang til huse i Storegade. Poul Fink flyttede i 1963 firmaet til Klinkbjerg 1, hvor vi stadig har vort kontor i en fredet gammel købmandsgård opført i 1752.

 

Siden 1979 har advokat Klaus Greve-Thomsen arbejdet i advokatfirmaet. Preben Gundersen kom til i 1988, Joan Vollertsen i 1998, Jens Chr. Krabbe i 2008, Anders Tourlin Kolte i 2009, Erik Steen Boe i 2014, Rasmus Richard Duggen i 2017, Jacob Gleie i 2019 og Søren Slot Lucas i 2020.

 

Vi beskæftiger i dag 7 advokater, 2 advokatfuldmægtige, 1 stud.jur. og 13 sekretærer. Vi rådgiver vore klienter inden for et bredt område, der omfatter både privat- og erhvervsklienter.

 

 

Privatklienter:

Ejendomshandel, bobehandling, familie- og arveret, gældssanering og strafferet.

 

Erhvervsklienter:

Virksomhedsledelse, kontraktforhold, selskabsret, landboret, lejeret, generationsskifte, entrepriseret og meget mere.

 

Vi er beskikkede til af føre fri processager og straffesager og har påtaget os alle former for dødsboskifter og er antaget som skifterettens medhjælper i gældssaneringssager.

 

Vi har klienter i såvel tyske som engelsksprogede områder, og behersker tysk og engelsk. Vi bygger på en lang tradition for solid rådgivning, og vores 8 jurister har en bred juridisk indsigt med hver sit speciale.