Erhverv og selskabsforhold

> Erhvervsrådgivning

> Kontrakter

> Selskabsstiftelse

> Ansættelse

> Virksomhedsoverdragelse

> Generationsskifte

> Likvidation

Fast ejendom

> Private bolighandler

> Private andelsboliger

> Erhvervshandel

> Naboret

> Landbrugshandler

> Lejeretlige forhold

Retssagsførelse

> Retssager

> Voldgiftssager

> Straffesager

Privatret

> Familieforhold

> Fremtidsfuldmagter

> Testamente og arv

> Dødsbobehandling

Byggeri og entreprise

> Projektering og kontraktindgåelse

> Entrepriseretlige tvister

Insolvens

> Konkurs

> Inkasso

> Rekonstruktion

> Frivillige ordninger

> Gældssanering

Landbrug

> Køb og salg

> Generationsskifte

> Konkurs og insolvens

Plan, miljø og
offentligretlig regulering

> Ekspropriation

> Miljøret

> Offentlig ret

Dansk/Tyske retsforhold

> Immobilienkauf

> Gesellschaftsrecht

> Prozessführung