Om Advokatfirmaet FINK

Advokatfirmaet Fink blev etableret i 1921 af overretssagfører Holger Boeck og er dermed formentlig Aabenraas ældste advokatfirma. Landsretssagfører Poul Fink overtog firmaet i 1956. Firmaet havde dengang til huse i Storegade. Poul Fink flyttede i 1963 firmaet til Klinkbjerg 1, hvor vi stadig har vort kontor i en fredet gammel købmandsgård opført i 1752.

Siden 1979 har advokat Klaus Greve-Thomsen arbejdet i advokatfirmaet. Preben Gundersen kom til i 1988, Anders Tourlin Kolte i 2009, Rasmus Richard Duggen i 2016, Jacob Gleie i 2019, Søren Lucas i 2020, Jens Jakob Lindgreen i 2023 og Christopher Hasselbach Hansen i 2024.

Vi beskæftiger i dag 6 advokater, 2 advokatfuldmægtige, 2 studentermedhjælper og 10 sekretærer. Vi rådgiver vore klienter inden for et bredt område, der omfatter både privat- og erhvervsklienter.

Vi hjælper bl.a. med

Privatklienter:

Ejendomshandel
Bobehandling
Familie- og arveret
Gældssanering
Strafferet

Erhvervsklienter:

Virksomhedsledelse
Kontraktforhold
Selskabsret
Landboret
Lejeret
Generationsskifte
Entrepriseret