Nye Ejendomsvurderinger

Mange husejere forventes at skulle hav penge tilbage

Det forventes, at omkring 715.000 husejere vil have krav på kompensation som et resultat af de nye ejendomsvurderinger. Det er estimeret, at den gennemsnitlige udbetaling ligger på cirka 20.000 kr. til hver af de berørte husejere, men det endelige beløb bliver givetvis større.

I den forbindelse etableres en tilbagebetalingsordning, som skal sikre, at boligejere, som har betalt for meget i ejendomsværdiskat eller kommunal grundskyld, kan få eventuelt berettiget beløb tilbagebetalt. Skattestyrelsen undersøger automatisk, om en boligejer har penge til gode.

Tilbagebetaling inkluderer er skattefrit rentetillæg på 6,2 % pr. påbegyndt år til og med udbetalingsåret.

Selvom man som boligejer står til at få tilbagebetalt et beløb, er det alligevel muligt at klage over afgørelsen, hvis man mener, at ens nye ejendomsvurdering er forkert.

Er man derimod én af de husejere, som tidligere har betalt skat af en for lav værdi, vil man få besked om dette. Dog skal man være opmærksom på, at man ikke vil blive opkræve ekstra skat med tilbagevirkende kraft.

 

Du skal være opmærksom på, om din årsopgørelse opdateres:

Som led i de nye ejendomsvurderinger vil der givetvis opstå situationer, hvor nogle boligejere vil få en lavere ejendomsvurdering end tidligere. Dette vil give anledning til en lavere ejendomsværdiskat for 2021, og de pågældende boligejere vil derfor være berettiget til at få penge tilbage.

Der vil også kunne opstå situationer, hvor nogle boligejere vil få en højere vurdering end den gamle. Dette vil kun i særlige og ganske få tilfælde medføre en højere ejendomsværdiskat, da der fortsat er skattestop for ejendomsværdiskatten.

Det er anslået, at omkring 152.000 boligejere vil få opdateret deres årsopgørelse.

Som et resultat af den nye proces vil grundskylden ligeledes blive genberegnet. Dette vil ske i kommunerne, idet grundskyld er en kommunal skat frem til 2023. Det skal dog nævnes, at stigninger i grundskylden vil være begrænsede, da der fortsat gælder et skatteloft for stigninger i grundskylden.

 

Du skal være opmærksom på vigtige breve, som blive sendt til dig fra Vurderingsstyrelsen:

Alle boligejere vil i de kommende år modtage tre vigtige breve fra Vurderingsstyrelsen. Disse vil tikke ind i boligejernes digitale postkasse. De tre breve er som følger:

 • Deklaration (brev på 10-20 sider)

Brevet er en oplysning til boligejerne om de oplysninger, der ligger til grund for den kommende vurdering. Brevet vil derfor indeholde alt lige fra oplysninger om tinglyste ejendomshandler i området til geodata. Herimellem også plandata og data fra BBR. Brevets mening er, at boligejerne derved kan gøre indsigelse mod de oplysninger, der danner grundlag for vurdering af deres bolig.

 • Vurdering (brev på 20-30 sider)

Dette brev indeholder den endelige vurdering, som Vurderingsstyrelsen har fastsat. Heri indgår en ejendomsværdi og en grundværdi. Der vil for den enkelte boligejer være mulighed for at klage over den fastsatte vurdering. Boligejerne vil få besked, når klageadgangen er åben.

Fra dateringen af klagefristbrevet har boligejerne 90 dage til at klage over den fastsatte ejendomsvurdering. Overholdes denne frist ikke, kan ejeren ikke få ændret vurderingerne for de år, der indgår i afgørelsen.

 • Tilbagebetalingsordning (brev på 9 sider)

Det er alene boligejere, som skal have penge tilbage, der vil modtage dette brev. Kompensation udtales automatisk til boligejerens NemKonto senest 60 dage efter udløbet af klagefristen, medmindre den pågældende boligejer, som står til at få penge tilbage, har gæld til det offentlige.

 

Hvornår vurderes din ejendom fremadrettet?

Praksis videreføres i forhold til vurderingstidspunktet og vurderingsmulighederne, således at der fortsat skelnes mellem ”almindelige vurderinger” og ”omvurderinger”, og således at vurderinger fortsat skal ske hvert andet år.

Vurderingerne kommer til at finde sted pr. 1. januar i vurderingsåret. Ejerboliger vurderes som udgangspunkt i lige år, mens eksempelvis landbrugsejendomme og ejerboliger med areal på over 2 hektar vurderes i ulige år.

 

Hvornår kan du regne med at få din nye ejendomsvurdering?

Vurderingsstyrelsen holder på nuværende tidspunkt planen for udsendelse af de nye ejendomsvurderinger. Dette betyder, at 150.000 husejere forventes at have deres nye ejendomsvurdering inden udgangen af 2022. Herefter vil de øvrige ejendomsvurderinger efter planen bliver udsendt fra starten af det nye år og fremad. 

Har du behov for at vide mere om de nye regler, så er du velkommen til at kontakte os.

   

  Kontakt

  Anders Tourlin Kolte

  Advokat (H)

  Preben Gundersen

  Advokat (H)