Ny typeformular til udlejning

Den 1. september 2022 blev en ny typeformular autoriseret. Den nye typeformular A, 10. udgave, kan anvendes for alle lejeforhold vedr. beboelse (herunder også blandede lejemål og værelser i private udlejningsejendomme), der er indgået efter 1. september 2022.

Den ”gamle” typeformular A, 9. udgave kan stadig anvendes til og med den 31. december 2022. Fra den 1. september til og med den 31. december er der dermed en overgangsperiode, hvor begge typeformularer er gyldige.

Anvendes typeformular A, 9. udgave efter 31. december 2022, vil konsekvensen være, at der anvendes en ugyldig/uautoriseret typeformular. Det har den store betydning for udlejer, at alle vilkår, der er mere byrdefulde end lejelovens udgangspunkt bortfalder, herunder særligt den indvendige vedligeholdelsespligt. Altså typisk den pligt, som udlejer ved aftaleindgåelse pålægger lejer at bære, således at lejer ved fraflytning kan afkræves for maling, hvidtning, tapetsering, behandling af gulve og deslige. Alle sådanne eventuelle istandsættelsesudgifter vil udlejer i tilfælde af brug af uautoriseret typeformular selv risikere at stå med ved lejers fraflytning, da lejer ikke kan forpligtes til at bære istandsættelsesomkostningerne, medmindre der er tale om misligholdelse af lejemålet.

Derudover har det også stor betydning i tilfælde af salg af udlejningsejendom, da udlejere, der ”bærer” den indvendige vedligeholdelsespligt, er pligtige til at afsætte et vist beløb månedligt til indvendig vedligeholdelse. Det hensættelsesbeløb skal indestå ved Grundejernes Investeringsfond. Hvis en potentiel køber i forbindelse af salg af udlejningsejendommen måtte finde, (1) at sælger (udlejer) ”bærer” den indvendige vedligeholdelsespligt, og (2) at der mangler et givent hensættelsesbeløb for den periode, hvor udlejeren har haft den indvendige vedligeholdelsespligt, så vil det være nærliggende for en køber at få tilsikring fra sælger med behørig dokumentation for, at forholdet er bragt i orden; altså sælger indbetaler restancen til Grundejernes Investeringsfond for hensættelser til indvendig vedligeholdelse. Alternativt at køber får et forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til, hvad køber vil overtage af restance til Grundejernes Investeringsfond for manglende hensættelse til indvendig vedligeholdelse.

Det kan altså på flere måder blive en potentiel meget bekostelig affære for en udlejer ikke at anvende den til enhver tid gyldige/autoriserede typeformular. I dette tilfælde skal alene typeformular A, 10. udgave anvendes fra årsskiftet

Har du spørgsmål angående den nye typeformular eller andre lejeretlige problemstillinger, så kontakt os!

Søren Lucas

Advokat