Ansættelse

Hos Advokatfirmaet Fink rådgiver vi dig og din virksomhed inden for ansættelsesretten. Som arbejdsgiver vil du og din virksomhed helt sikkert støde på komplicerede love og regler, der regulerer det danske arbejdsmarked.

Har du brug for hjælp til:

  • Ansættelse
  • Ansættelses- og direktørkontrakter
  • Opsigelse
  • Bortvisning
  • Håndtering af sygdom, ferie og barsel
  • Ansattes rettigheder ved virksomhedsoverdragelser
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Optionsaftaler og andre incitamentsordninger
  • Retssager vedrørende ansættelsesforhold (som oftest vedrørende afskedigelser)

Fælles for de fleste sager inden for ansættelsesretten er, at der ofte vil være tale om helhedsvurderinger og skøn i forhold til den konkrete situation. Der er således sjældent nogen “facit-løsninger”. Det gør det endnu vigtigere at få en drøftelse om forholdet, inden man som arbejdsgiver træder til handling, og f.eks. ender med at bortvise en medarbejder på et fejlagtigt grundlag. Kontakt os for at høre nærmere.

Kontakt

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Jacob Gleie

Advokat