Dødsbobehandling

Er du pårørende eller arving, til en der er gået bort, kan det virke meget uoverskueligt at forholde sig til den efterfølgende behandling af dødsboet.  et dødsfald. Det er derfor en god idé at kontakte en advokat.

Vurderer skifteretten, at noget er ved at gå galt eller, at arvingerne ikke selv kan overkomme boets behandling, kan skifteretten opfordre til, at man søger advokatbistand. Andre søger selv advokatbistand eksempelvis for at opnå klarhed over de økonomiske og skattemæssige konsekvenser eller for at undgå konflikter i familien. Det kaldes privat skifte.

Advokatfirmaet Fink kan bistå dig med behandling af dødsboer. Det vi kan hjælpe dig med er:

  • Rådgivning om korrekt valg af skifteform
  • Udarbejdelse af åbningsstatus
  • Hjælpe med drift af virksomhed ejet af afdøde
  • Når det er nødvendigt, indhenter advokaten vurderinger af boets aktiver
  • Tage imod kreditorernes krav mod boet og sørge for korrekt betaling af afdødes gæld. Før arven kan opgøres, skal boets gæld betales, således at arven til sidst kan fordeles mellem arvingerne
  • Sørge for korrekt fordeling af arven under iagttagelse af arvelovens regler samt eventuelle testamenter
  • Hjælpe med salg af boets aktiver. En advokat kan også bistå med udlæg af fast ejendom til en eller flere arvinger
  • Give rådgivning om skattepligtige boer
  • Udarbejdelse af boopgørelse og evt. selvangivelse

Kontakt

Preben Gundersen

Advokat (H)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)