Ekspropriation

Hvis det er nødvendigt for en offentlig myndighed at råde over et bestemt areal til gennemførsel af et anlægsprojekt (eksempelvis anlæg af ny vej eller jernbane), har myndigheden mulighed for at tvinge ejeren af arealet til at afstå området. Dette kaldes ekspropriation, og for at myndighederne har lov til at ekspropriere, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt.

Grundlovens betingelser:

  • For at det offentlige kan ekspropriere, skal betingelserne i Grundloven være opfyldt.
  • Projektet skal tjene en almen samfundsmæssig interesse
  • Ekspropriationen skal have lovhjemmel, eksempelvis vejloven, planloven mv
  • Der skal ske fuld erstatning for det eksproprierede område.
  • Aktualitetskrav, altså at der skal være brug for arealet nu.

Kontakt

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Rasmus Richard Duggen

Advokat (L)