Entrepriseretlige tvister

Gennemførelsen af en ofte langstrakt voldgiftssag eller retssag, ofte med tilhørende kompliceret syn og skøn, er ikke altid den løsning, der betaler sig bedst for klienten, når man tillige tager de samlede økonomiske og personlige belastninger i betragtning.

Vi fører aldrig sager for sagens skyld, men tilstræber altid at opnå den løsning på en given tvist, der samlet set betaler sig bedst for klienten. Dette indebærer også rådgivning omkring muligheden for en hurtig og forligsmæssig løsning, der ifølge kontorets erfaring bedst tilvejebringes, når begge parter er rådgivet af dygtige og kompetente advokater, der kender byggejuraen og ikke mindst voldgiftsrettens praksis og handlemåde, og som derfor formår at bidrage til afslutning af sagen forligsmæssigt med et resultat, der så vidt muligt er identisk med det resultat retten eller voldgiftsretten alligevel ville være nået frem til.

Eksempler på områder vi fører sager om er bl.a:

  • Forsinkelse, dagbod, erstatning eller tidsfristforlængelse
  • Mangler ved arbejdets udførelse
  • Manglende betaling og herunder spørgsmålet om standsning af arbejdet
  • Ret til tilbageholdelse i forfaldne betalinger
  • Skader og forsikringsforhold
  • Ekstraarbejder og projektændringer
  • Insolvens
  • Misligholdelse
  • Garantier
  • Sagkyndig beslutning

Kontakt

Preben Gundersen

Advokat (H)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Rasmus Richard Duggen

Advokat (L)

Jacob Gleie

Advokat