Erhvervshandel

I forbindelse med gennemførelse af handler vedr. udlejnings- og erhvervsejendomme udfører vi en grundig gennemgang af alle juridiske forhold af betydning for ejendommen.

Vi arbejder gerne flere advokater sammen om større projekter.

Blandt andet er det vigtigt at få gennemført høring af lejerne, såfremt en udlejningsejendom er omfattet af reglerne om tilbudspligt. Dvs. at lejerne skal høres, om de ønsker at købe ejendommen og omdanne den til andelsbolig, såfremt der er mindst 6 beboelseslejemål.

Kontakt

Preben Gundersen

Advokat (H)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Rasmus Richard Duggen

Advokat (L)