Fremtidsfuldmagter

En fremtidsfuldmagt kan du oprette på et hvilket som helst tidspunkt, mens du stadig er frisk. Fuldmagten træder ikke i kraft, medmindre du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse.

En fremtidsfuldmagt og et værgemål kan på mange måder minde om hinanden. Men en fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig. Du vælger selv om der skal være én eller flere fuldmægtige og hvilken rolle, de evt. hver især skal have. Vi tilpasser fremtidsfuldmagten, så den passer til dine forhold

Hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold f.eks. på grund af sygdom, kan Familieretshuset udpege en værge for dig.  Det kan desværre være en lang og administrativ tung proces. Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd selv udpege en eller flere, der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold for det tilfælde, at du ikke selv kan.

Fuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret og skal sættes i kraft af Familieretshuset, når betingelserne er opfyldte.

Fremtidsfuldmagtsordningen er således et praktisk alternativ til et værgemål, og kan anbefales til alle.

Kontakt

Jacob Gleie

Advokat

Jens Christian Krabbe

Advokat (H)

Rasmus Richard Duggen

Advokat (L)