Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor man som skyldner kan få nedsat eller eftergivet en gæld, man ikke inden for overskuelig fremtid vil blive i stand til at betale tilbage. Gældssanering kan både betyde, at hele din gæld eftergives, men vil ofte medføre at din gæld bliver nedskrevet og der samtidig fastsættes en afdragsordning over 3 år så gælden efter denne periode er bortfaldet.

Der er også mulighed for at personer der rammes af konkurs eller kautionsgæld fra en virksomheds konkurs kan få indledt gældssanering på lempelige vilkår i forbindelse med slutningen af konkursen.

Advokat Preben Gundersen har igennem mere end 30 år beskæftiget sig med gældssaneringer og frivillige akkorder hovedsageligt som Skifterettens medhjælper.

Kontakt

Preben Gundersen

Advokat (H)