Generationsskifte

Et landbrug er en stor bedrift og moderne landbrug har ofte en meget høj balance. Det er derfor ikke helt ligetil at få overdraget sit landbrug. Ofte vil det ske som led i et generationsskifte. Enten som en familieoverdragelse eller f.eks. en medarbejder der løbende skal ind som medejer. Et glidende generationsskifte er en god måde at få en ny ejer ind, både idet man ikke skal løfte den samlede finansiering på én gang og fordi den nye medejer kan blive sat løbende ind i driftsledelsen.

 Vi rådgiver om det samlede forløb fra start til slut, ligesom vi naturligvis kan hjælpe med at udarbejde kontrakterne, lave registrering mv. Derudover lægger vi stor vægt på at rådgive om muligheder og udfordringer i den situation virksomheden er i. En ting er nemlig at få skrevet overdragelsesdokumenterne, noget andet er at få fastlagt hvilken løsning der er den rigtige for virksomheden og hvordan man når bedst i mål med planerne. Denne rådgivning tager afsæt i en helhedsvurdering af virksomheden, ligesom vi efter behov inddrager andre rådgivere, f.eks. virksomhedens revisor.  

Tag meget gerne fat i os tidligt i processen, så vi i fællesskab kan få tilrettelagt den rigtige proces. Virksomhedsoverdragelser strækker sig ofte over et langt tidsforløb fra den første spæde idé og indtil den endelige underskrift.

Kontakt

Klaus Greve-Thomsen

Advokat (L)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)