Konkurs og insolvens

Konkurs inden for landbrug er en helt særlig disciplin indenfor insolvensretten. En konkursbehandling af et landbrug følger naturligvis de almindelige regler som alle konkurser skal overholde, men en landbrugskonkurs kræver en masse yderligere kompetencer. Et landbrug kan man ikke bare lukke ned for, og konkursboet vil derfor skulle drive landbruget videre i kortere eller længere perioder.

Som oftest vil man fortsætte driften, idet en landbrugsejendom i drift er væsentligt mere attraktiv i en salgssituation end hvis man ikke har fortsat driften. Selv hvis det måtte blive besluttet at ophøre med driften, er det ikke noget der sker fra den ene dag til den anden. Hvis der er dyr på ejendommen, skal de naturligvis passes indtil de kan sælges, og under alle omstændigheder er der en lang række regler både vedrørende dyr, marker, EU-støtte mv. der skal overholdes. Et landbrug i drift kræver stor fagkundskab, og vi deltager meget indgående i de beslutninger der skal tages i forbindelse med både den daglige drift og vedrørende de overordnede strategier.

Klaus Greve-Thomsen og Anders Tourlin Kolte har stor erfaring med drift af landbrug og har begge haft en lang række landbrugskonkurser.

Kontakt

Klaus Greve-Thomsen

Advokat (L)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)