Konkurs

En person eller en virksomhed kan erklæres konkurs af skifteretten hvis man ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser. Vi har stor erfaring med konkurser, og hjælper både kreditorer og skyldnere. Vi hjælper i mange tilfælde også før konkursen indtræffer, herunder med forsøg på at lave ordninger for at undgå konkurs. Hvis konkursen ikke kan undgås, varetager vi rollen som kurator i konkursen. Kurator overtager driften af virksomheden, og er ansvarlig for at afvikle virksomheden på den bedst mulige måde.

Jens Christian Krabbe og Anders Tourlin Kolte er med i Gældsstyrelsens Advokatpanel, og varetager i den forbindelse konkurser for Gældsstyrelsen/SKAT.

Klaus Greve-Thomsen og Anders Tourlin Kolte varetager en lang række sager vedrørende kriseramte landbrug, og er specialiserede indenfor landbrugskonkurser med de særlige problemstillinger en landbrugsbedrift har.

Kontakt

Klaus Greve-Thomsen

Advokat (L)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)