Landbrugshandler

Køb og salg af virksomheder er altid en omfattende proces. Køb og salg af landbrugsvirksomheder er særligt komplicerede, da det kræver specialistviden om drift af landbrug og de særlige reguleringer og retsforhold landbruget er underlagt. Vi har specialistviden vedrørende køb og salg af fast ejendom samt landbrugets retsforhold, og har derfor kompetencerne til at rådgive dig om køb og salg af landbrug. Dette involverer ikke kun at udarbejde selve købsaftalen, men også en generel rådgivning om hele processen, herunder også inddragelse af dine øvrige rådgivere, f.eks. revisor og planteavlskonsulent.

Kontakt

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Klaus Greve-Thomsen

Advokat (L)