Lejeretlige forhold

Lejeloven, erhvervslejeloven og almenlejeloven indeholder en kompleks lovgivning, som forsøger at tilgodese modsatrettede interesser.

Advokatfirmaet Fink yder højt specialiseret rådgivning inden for boliglejeretten og erhvervslejeretten.

Vi har stor ekspertise inden for udfærdigelse af lejekontrakter, såvel inden for erhverv, som inden for boliglejemål.

Vi fører alle slags erhvervs- og boliglejeretlige sager som eksempelvis

  • huslejeforhøjelse
  • huslejenedsættelse
  • ophævelse af lejemål på grund af manglende betaling
  • opsigelse som følge af anden misligholdelse af lejemålet
  • fraflytningssager
  • sager om depositum

Som udlejer og lejer, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i dine pligter og rettigheder.  Det er vigtigt at både udlejer og lejer, forstår den indgåede lejeaftale, og vi anbefaler derfor altid, at du lader en advokat gennemgå din lejekontrakt inden den underskrives.

Kontakt

Søren Lucas

Advokat

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)