Rasmus Richard Duggen

Advokat (L)

E-mail: rrd@advfink.dk
Telefon: 74 62 15 16

Cand.jur. fra Syddansk Universitet juni 2017
Advokatbestalling 2020
Møderet for Landsret 2021

Ansat siden 2016
Taler og skriver tysk på modersmålsniveau.

Hovedarbejdsområder:
Retssagsbehandling
Erhvervs- og selskabsret
Kontraktsret
Persondataret

Rasmus Richard Duggen er advokat hos Advokatfirmaet Fink og har været ansat siden 2016.

Rasmus er specialiseret i konfliktløsning og han har i løbet af årene opbygget en solid erfaring med at føre rets- og voldgiftssager; herunder opnå fornuftige forligsmæssige løsninger for klienterne.

Derudover rådgiver Rasmus både privat- og erhvervsklienter med alle aspekter inden for erhvervsret. Grundet sin opvækst i Sydslesvig behersker Rasmus tysk på modersmålsniveau, hvilket er til stor glæde for vores tyske klienter og samarbejdspartner.

Rasmus er fagligt kompetent og en livlig foredragsholder, hvorfor han jævnligt bliver brugt af henholdsvis Aabenraa Erhvervsforening, IHK Flensborg og andre, når der skal fortælles om nye og gamle regler samt praktisk anvendelse heraf.

Rasmus deltager i bestyrelsesarbejde i flere forskellige sammenhænge, hvorigennem han har opbygget en god forståelse for god forretningsførelse.

Ligesom alle andre hos Advokatfirmaet Fink, møder Rasmus sine klienter i øjenhøjde og søger altid at finde den overordnede bedste løsning.