Sandie Skjøtt

Advokatsekretær

E-mail: sas@advfink.dk
Telefon: 73 32 34 79

Mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00