Søren Lucas

Advokat

E-mail: sl@advfink.dk

Cand.jur. fra Syddansk Universitet juni 2020
Advokatbestalling 2023

Ansat siden 2020

Hovedarbejdsområder:
Søren Lucas beskæftiger sig primært med de lejeretlige områder.

Søren Lucas har siden sommeren 2020 været ansat hos Advokatfirmaet Fink.

Søren arbejder med forskellige sagsområder, herunder særligt ejendomsrelaterede sagsområder.

Det skyldes særligt, at Søren er specialist i lejeret og han har bl.a. ført boligretssager for både lejere og udlejere, at Søren fik sin specialeafhandling publiceret i det anerkendte juridiske tidsskrift Karnov, men også at Søren tidligere har arbejdet for bl.a. Odense Huslejenævn og Beboerklagenævn.

Dermed kender og forstår Søren alle sider af en lejeretlig sag både praktisk og teoretisk, men også fra såvel en (ud)lejer eller en dommers synspunkt. Det er yderst fordelagtigt for klientens rådgivning og sagsførelse. Og det er særligt brugervenligt for klienten i forhold til klientens egen helhedsvurdering af en sags fordele og ulemper. Det skaber rådgivning i øjenhøjde.

Den specialistviden medfører naturligt, at Søren beskæftiger sig med beslægtede områder som forpagtning, ejerforenings- og andelsboligforhold, inkasso, naboret og kontraktret.