Miljøret

Sagen indenfor miljørettens områder kan omhandle mange forskellige ting. Det kan f.eks. være naturbeskyttelsesområder, beskyttede diger, miljøtilladelser mv.

Vi rådgiver om håndteringen af sagerne hvis du f.eks. skal have overblik over dine rettigheder og forpligtelser hvis der er en beskyttet naturtype på din ejendom.

Vi rådgiver også ofte i sager hvor der allerede er en tvist med de offentlige myndigheder, f.eks. fordi der er udstedt et påbud vedrørende en konkret sag.

Endelig bistår vi naturligvis med den videreførelse af sagen der måtte være nødvendig, herunder forhandling med myndigheder, klagesager og eventuel domstolsindbringelse. 

Kontakt

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Jacob Gleie

Advokat