Offentlig ret

De offentlige myndigheder er underlagt de klassiske forvaltningsretlige discipliner, og som borger skal du være særlig opmærksom på, om de offentlige myndigheder overholder disse regler og grundprincipper ved behandling af din sag. Disse regler kan ikke altid stå alene, og med det offentlige som modpart kan du meget nemt føle dig magtesløs. Det kan være en god idé at kontakte en advokat så tidligt i processen som muligt, så der bliver taget hånd om de korrekte og relevante skridt.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Byggeri og byggetilladelser
  • Ekspropriation
  • Erhvervsliv
  • Forvaltningsret
  • Kommunalret
  • Miljø
  • Retssager mod det offentlige

Kontakt

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Jacob Gleie

Advokat