Private andelsboliger

Vi kan hjælpe dig eller jeres andelsboligforening med alle opgaver som en privat andelsboligforening kan blive stillet overfor.

Dette gælder hvad enten der er tale om køb og salg, vedtægtsmæssige forhold eller helt almindelige økonomiske og andre juridiske overvejelser i forhold til økonomi.

Advokat Preben Gundersen kan også hjælpe med stiftelse og projektering af nye private andelsboligforeninger og hjælpe eksisterende foreninger med likvidationer og fusioner.

Kontakt

Preben Gundersen

Advokat (H)

Søren Lucas

Advokat