Rekonstruktion

Rekonstruktion er en mulighed man som person eller virksomhed kan benytte sig af for at undgå en konkurs. Hvis man går i rekonstruktion får man mulighed for at genoverveje sin situation, og man kan i samarbejde med den udpegede rekonstruktør lave en plan for at redde virksomheden. Det kan ske på forskellige måder, f.eks. ved at lave henstandsordninger, afdragsordninger, frasalg af dele af virksomheden eller en kombination af de forskellige muligheder. Rekonstruktøren udarbejder en plan i fællesskab med virksomhedens ledelse, og ofte vil denne type sager kræve en høj grad af samarbejde mellem parterne, ligesom rekonstruktøren har indgående drøftelser med de forskellige kreditorer, mulige investorer mv.

Jens Christian Krabbe og Anders Tourlin Kolte arbejder begge som rekonstruktører for skifteretten.

Kontakt

Klaus Greve-Thomsen

Advokat (L)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)