Retssager

Vi fører retssager indenfor mange forskellige sagsområder, og har stor erfaring med at føre sager. Hvis to parter er blevet uenige, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for retten.

En retssag kan være en dyr affære, og usikkerheden ved en sag i retten kan kræve både tid og energi. Det er derfor vigtigt at få den rigtige rådgivning inden en sag indbringes for retten.

Har du en forsikring med tilknyttet retshjælpsdækning, hjælper vi dig med at søge denne.

Vi hjælper dig med hele processen, og vores arbejde består typisk af:

  • Vurdering af procesøkonomisk risiko
  • Udarbejdelse af processkrifter
  • Deltagelse i retsmøder
  • Deltagelse i forligsforhandlinger og retsmægling
  • Hovedforhandling i alle landets retskredse

Hvis du er i tvivl om det næste skridt i din sag, og om sagen skal indbringes for retten, er vi behjælpelige med at give vores vurdering af din sag. Vi kan give dig en afklaring om de juridiske og økonomiske usikkerheder ved en retssag. 

Kontakt

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Rasmus Richard Duggen

Advokat (L)

Jacob Gleie

Advokat

Søren Lucas

Advokat