Straffesager

Vælger du en advokat fra Advokatfirmaet Fink, får du tilknyttet advokat Klaus Greve-Thomsen. Advokat Klaus Greve-Thomsen har mere end 35 års erfaring som beskikket forsvarer.

Særlovssager
Særlovssager omfatter en lang række sager. Der kan være tale om dyreværnssager, miljøsager, byggesager, rådgivningssager og lignende. Advokat Joan Vollertsen har haft en lang række større sager indenfor disse områder.

Kontakt

Klaus Greve-Thomsen

Advokat (L)

Jacob Gleie

Advokat