Testamente og arv

Vi oplever mange som har glæde af at tale med en af vores advokater om testamente. Det kan være du er i tvivl, om du har behov for at få oprettet et testamente.

Det er vigtigt at kontakte en advokat, hvis man har mere komplicerede familieforhold eller ønsker nogle mere specielle ting i sit testamente.

Vi anbefaler altid, at du kontakter en advokat, hvis du f.eks.

  • Har en sammenbragt familie med dine, mine og vores børn
  • Vil begunstige din familie og samtidig tilgodese et velgørende formål, som du ønsker at støtte
  • Overvejer at bestemme særeje for dine arvinger, men er i tvivl om, hvilken type særeje du skal vælge

Vi rådgiver dig om de særlige ting, du skal være opmærksom på i den familiesituation, du er i, og om andre vigtige juridiske overvejelser – blandt andet om de forskellige typer af særeje og hvad det har af konsekvenser, hvilken type du vælger.

Vi sørger for, at testamentet bliver skrevet på en måde, så der er taget højde for arvelovens regler. Der findes mange juridiske begreber, som har en bestemt betydning, og en lidt forkert formulering kan derfor få alvorlige konsekvenser og kan i værste fald føre til, at dine ønsker slet ikke bliver opfyldt. Derfor er den rigtige formulering af et testamente helt afgørende.

Når vi har talt sammen – enten ved et møde, i telefonen eller evt. via e-mail – vil vi altid sende dig et udkast til et testamente, og hvis det er, som du gerne vil have det, gør vi det klar for dig, så du kan tage det med til notaren og få det underskrevet.

Kontakt

Jacob Gleie

Advokat

Preben Gundersen

Advokat (H)