Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte

Skal du sælge din virksomhed eller måske dele af den? Skal du opstarte et generationsskifte eller måske købe en anden virksomhed der skal lægges sammen med din eksisterende virksomhed? Mulighederne og variationerne er mange, men fælles for situationerne er, at der sker en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

Vi kan hjælpe med selve virksomhedsoverdragelsen, få udarbejdet de nødvendige dokumenter og få foretaget de rigtige registreringer. Derudover lægger vi stor vægt på at rådgive om muligheder og udfordringer i den situation virksomheden er i. En ting er nemlig at få skrevet overdragelsesdokumenterne, noget andet er at få fastlagt hvilken løsning der er den rigtige for virksomheden og hvordan man når bedst i mål med planerne. Denne rådgivning tager afsæt i en helhedsvurdering af virksomheden, ligesom vi efter behov inddrager andre rådgivere, f.eks. virksomhedens revisor. Tag meget gerne fat i os tidligt i processen, så vi i fællesskab kan få tilrettelagt den rigtige proces.

Virksomhedsoverdragelser strækker sig ofte over et langt tidsforløb fra den første spæde idé og indtil den endelige underskrift.

Kontakt

Preben Gundersen

Advokat (H)

Anders Tourlin Kolte

Advokat (H)

Rasmus Richard Duggen

Advokat (L)